Międzynarodowe Seminarium Ergonomii

GNIEZNO 20-22 CZERWCA 2016

Seminarium Ergonomii

ZAPROSZENIE NA XXIX SEMINARIUM ERGONOMII

Seminarium Ergonomii     Po raz 29 zapraszamy specjalistów – praktyków i teoretyków z zakresu ergonomii, inżynierii bezpieczeństwa pracy i inżynierii jakości na spotkanie konferencyjne w celu wymiany doświadczeń i zaprezentowanie wyników swoich badań. Tym razem, w 1050 rocznicę Chrztu Polski, zapraszamy do Gniezna - kolebki państwowości polskiej. Uczestnikom Seminarium oprócz realizacji aspiracji naukowych oferujemy dodatkowe atrakcje.
   Tegoroczne Seminarium jest propozycją połączenia obszarów: ergonomii, inżynierii bezpieczeństwa, higieny pracy oraz inżynierii jakości pod wspólnym hasłem Konteksty bezpieczeństwa pracy i ergonomii. Podejście takie wskazuje na interdyscyplinarny charakter współczesnych problemów naukowych, których rozwiązanie wymaga jednoczesnego działania na wielu płaszczyznach badawczych. Połączenie problematyki ergonomii i bezpieczeństwa pracy, oraz inżynierii jakości w tematyce seminarium pozwoli uzyskać efekt synergii, który może być pomocny w rozwiązywaniu podejmowanych zagadnień zarówno teoretycznych, jak i praktycznych.
   Jesteśmy przekonani, że uczestnicząc w Seminarium znajdą Państwo możliwość realizacji swoich aspiracji zawodowych i pole wymiany doświadczeń ze specjalistami z różnych dziedzin.

Serdecznie zapraszamy do Gniezna
.

Przewodniczący
Międzynarodowych Seminariów Ergonomii
Leszek M. Pacholski


POBIERZ KOMUNIKAT

Menu