Międzynarodowe Seminarium Ergonomii

Tarnów 9-11 maja 2017

Seminarium Ergonomii

ZAPROSZENIE NA XXX SEMINARIUM ERGONOMII

Seminarium Ergonomii     Zapraszamy Państwa po raz trzydziesty do udziału w Międzynarodowym Seminarium Ergonomii w celu wymiany doświadczeń i zaprezentowania wyników swoich badań.
   Z okazji jubileuszu liczymy na jeszcze szerszą niż dotąd reprezentację praktyków i teoretyków z zakresu ergonomii i inżynierii bezpieczeństwa pracy. XXX Seminarium będzie nawiązywać do problemów poruszanych już wcześniej, ale liczymy, że połączenie wielu aspektów pod wspólnym hasłem Ergonomia i bezpieczeństwo pracy w całożyciowej aktywności człowieka pozwoli na bogatszy ogląd problemu. Podejście takie wskazuje na szersze rozpatrywanie problemów ergonomii i bezpieczeństwa pracy, nie ograniczone wyłącznie do aktywności zawodowej.
   Tym razem zapraszamy do Tarnowa tak, aby dać okazję uczestnikom z Polski i z zagranicy odwiedzenia Małopolski, a w szczególności miasta o wspaniałej historii i tradycji. Tarnów jest bowiem ważnym ośrodkiem turystycznym, kulturalnym i gospodarczym województwa małopolskiego, ale w szczególności urokliwym miastem i będzie, mamy nadzieję, wspaniałym tłem owocnych obrad i wymiany doświadczeń podczas Seminarium. Możliwe również, że piękno Małopolski, w tym bliskość Krakowa zachęci Państwa do wydłużenia pobytu.
   Jesteśmy przekonani, że uczestnictwo w Seminarium da Państwu możliwość wymiany doświadczeń ze specjalistami z różnych dziedzin i ośrodków.

Serdecznie zapraszamy do Tarnowa.
.
Przewodniczący Rady Programowej
Międzynarodowych Seminariów Ergonomii
Leszek M. Pacholski
POBIERZ KOMUNIKAT

Menu